Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 633
Induccio Przeranye. Induccio Katherine de Przeranýe contra Swyathomirum: primus Swyanthoslaus Boguslawsky, secundus Jarandus de Calowa, tercius Janussius de Szetlewo, quartus Stephanus de Szetlewo, quintus Gallus Boguslawsky, sextus Colosa de Vardøòzyno iuvenis. — Rotha:

yako tho ʃwyadczø yako ka
thuʃza nÿepoʃlala ʃwych
ʃynow de Swyanthomirowe
ʃapuʃti, aný czý tam robili
iego zapuʃta aný tego v
ʃzytka ma