Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 632
Potharszycza. Rotha, qua iurabit Martinus kmetho de Potharszycza contra nobilem Lutkonem de Brzesze:

Tako mu pomoʃzy etc. yako pan
lutek wʃyal dzeʃancz ʃcott
penandzy czʃo bil ortil polo
ʃzyl