Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 629
Induccio Corzenewo. Testes pro parte Swanthomiri de Corzenewo contra Zegotham de Czyrnyno: primus Stanislaus Scarszewsky, qui presens fuit, secundus Johannes de Szdzynice, tercius Johannes de ibidem, quartus Johannes de ibidem, quintus Laurencius de ibidem, sextus etrus de ibidem de Maiori. — Rotha:

Tako mi pomoʃzy etc. yakom przÿ
tem bil gdi Swyanthomir cladl
penandze Zegocze v goʃpodze y v
burmiʃtrza a zødal liʃtu [ale]
mu go nyechczano dacz