Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 626
Induccio. Testes nobilis Swathomiri de Corzenewo contra Tolkonem de Barthodzeyewo: primus Nicolaus Sosnÿczsky, qui presens fuit, secundus Johannes de Zdzynicze, tercius Johannes de ibidem, quartus Stephanus Zdzynicze Maiori, quintus Petrus de Zdzynice, sextus Hÿnek de ibidem. — Rotha:

Tako gim yako tolek medaya<...> ... yako przytem bil iʃze
tolek mýal dacz Swyathomiro
wý liʃt agdi bi nedal tedi
mal dacz gotowe penandze
wʃzeʃczy nedzel