Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 624
Rotha, qua iurabit Jacobus familiaris Rosust de Psarÿ contra nobilem Vincencium de Szadek ad proximos terminos particulares:

Tako mi pomoʃzy bog
yako pan wyanczenecz wzÿal
penandze za moý con ot yan
drzeýa grochowʃkego [p] yʃzte
mu ÿeʃcze trzy lath nÿe