Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 623
Induccio Brzesze. Testes nobilis Lutkonis de Brzesze contra nobilem Johannem de Zawydowo: primus Jacussius de Cotharbÿ, secundus Thomas de Cotharby, tercius Albertus de Crosznýno, quartus Johannes de Crosznýno, quintus Mýczko de Zdbÿky, sextus Stephanus Broniszewsky. — Rotha:

Tako gym etc. yako tho ʃwyadczø
yako vignanyu mlinarzewemu
z mlina zawydowʃkego mÿnøli
trzi lata y zgorzenu tego giʃte
go mlyna