Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 16 Numer roty: 621
Induccio Czyechle. Testes Swyanskonis de Czyechle contra nobilem Swyanchnam de ibidem: primus discretus Thomas plebanus de Broniszewycze, secundus presbiter Nicolaus de Sowýna vicarius, tercius Jacussius de Galanskÿ, quartus Przybek de Galanskÿ, quintus Stanislaus de Galanskÿ, sextus Janussius de Galansky.

Tako gym etc. yakoʃmi [przytem bili] (Swyanchne)
[gdi] Swyanchʃkem dzelili yten
dzal ana ponaʃzem dzele pocoy
ne mÿmo trzy lata wydzerʃala

Induccio. Swyanchne testes contra Swyanskonem de Czechle: primus Johannes Symanowsky, qui presens fuit, secundus Johannes Czolochowsky, qui presens fuit, tercius Michael Wyrzchoslawsky, qui presens fuit, quartus Przosna de Lubyen, quintus Swyanthoslaus de Glosky, sextus Andreas Malinsky. — Rotha huius: