Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 15 Numer roty: 619
Testes ducit Nicolaus Thurzszkÿ erga Dzirzkonem de Lewkowo: primus Nicolaus de Galanszkÿ, secundus Nicolaus Zyla de Czÿechel, tercius Mlodotha de Przÿbyslawÿcze, quartus Dzÿerlÿcza de Jastkulkÿ, quintus Jonas de Crosznÿno, sextus Miroslaus de Jelitowo. — Rotha:

Jacotoʃwyathcimi yʃze Micolaÿ
lewkowʃzkÿ przekopal rybnik micolaÿewÿ
Thurzʃzkemu yogrod mv zathopÿl gwalthem