Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 616
Testes ducit Petrus de Cowalewo erga Katherinam et Nicolaum filium suum de Sÿosznicza: primus Sulek, qui divisor fuit, secundus Bÿenesz de Czarnoszka, tercius Petrus de Peczÿnowÿcze, quartus Sÿech de Lyeszona, quintus Grzÿmek de Pleszewo, sextus Johannes de Sdzÿnÿcze:

yakom dzelczą bÿl kedyʃzmÿ dzÿelÿlÿ
Soʃznÿczʃzkego ʃpÿothrem ʃzÿnem ÿʃz ʃzą
doʃtalo pyothrowÿ Cowalewo ÿczwarta
Czanʃcz vavrow