Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 615
Testes ducit Johannes de Leszona erga Nicolaum Rosust, vulgariter &ogwalth&: primus Petrus Kowalewskÿ, qui presens fuit, secundus Passzek Petri frater qui presens fuit, tercius Bartholomeus, qui presens fuit, quartus Johannes Smardowszky, quintus Andreas Scarszewskÿ, sextus Pranczek Coszlanthkowszkÿ. — Rotha:

yakoʃzmi przÿthem bili kedÿ Jana vra
nÿl Micolaÿ wedwnaʃcze pyaniczu aved
wdzeʃczv kmÿoth wÿego zaÿeʃdze