Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 614
Testes ducit Stanislaus de Scarszewo erga Elizabeth de Marszelewo: primus ohannes Bydgoczszký de Czÿeszlÿno, secundus Gluchowszkÿ &Scarbnyk&, tercius Johannes Gorzkowszkÿ, quartus Andreas de ibidem, quintus Sdzeslaus de Minori Scarszewo, sextus Swanszek de Coszlanthkowo, et debent statui post adventum regis ad secundos terminos particulares. — Rotha:

yakotho ʃzwathczą yʃze ʃtaniʃlaw Scarʃzewʃz
kÿ nÿeporanbyl ʃzeʃzczýnaczcze [kmoth]
kmÿoth aʃz gednÿm ʃzlachczÿczem pÿan
czÿdzeʃzanth danbow zagorzʃzkeÿ zapuʃcze