Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 613
Testes ducit Nicolaus de Kowalewo erga Abraham de Psarÿ: primus Michael de Galanszkÿ, secundus Nicolaus de Carszÿ, tercius Philippus de Wawrowÿcze, quartus Nicolaus de Szyrpowÿcze, quintus Petrassius de Wawrowycze, sextus Clemens de Coludowo. — Rotha:

yakotho ʃzwathczÿmi yʃz nÿelowyl mÿ
colaÿ Cowalewʃkÿ wpana Abramowem
Stawe chanʃzebnÿe rzecze