Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 612
Testes ducit Johannes filius Janussii de Curowo erga Dorotheam sororem suam de Cuszÿno: primus Vincencius de Curowo, secundus Andreas de ibidem, tercius Stephanus de Nyedzanowo, quartus Andreas de Curowo, quintus Albertus filius Bochenkonis de Barthodzeÿe, sextus pater suus Bochnek. — Rotha:

yako geʃt maczerzyʃzna yanowa
wboczkowe Sdzada ÿzoczcza