Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 611
Testes ducit Stanislaus cum Jascone fratre suo germano heredes de Slothnÿkÿ erga dominum Przedwogium quondam Yedleczszkÿ: primus Stanislaus de Cuszÿno, secundus Albertus de Przedzÿno, tercius Sandiwogius de ibidem, quartus Jaroslaus de Brudzewo, quintus Andreas Brodzÿnszkÿ, sextus Mathias de Chrząblycze. — Rotha:

Jakotho ʃzwathczÿmi yʃze Przedwoÿ
wʃząl ʃzeʃʃczdzeʃʃzanth grzÿwen
dla vÿana poʃzweÿ ʃzene