Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 607
Testes ducit Welislaus cum filiastris suis Johanne et Nicolao erga Wbislaum, utraque pars de Glosszkÿ: primus Stanislaus de Czÿechel, secundus Zÿla de ibidem, tercius Jacussius de Cothoÿeczszko, quartus Vbislaus de Zacowÿcze, quintus Johannes de Bobri, sextus Andreas de Westrza. — Rotha:

yacoto ʃwathczimi yʃze geʃt welyʃzalaw
trzydzeʃczÿ lath trzymal tą czøʃcz (wpokoÿu) oÿąʃz
wbiʃlaw zalowal nan ale thamo
wÿʃznal Mu ÿedno ʃzodmą cząʃcz