Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 14 Numer roty: 606
Testes ducit Nicolaus Stąpor de Poszwąthne erga Vincencium de Lathowÿce: primus Stanislaus de Lesczna, Sandiwogius secundus de ibidem, tercius Andreas eciam de ibidem, quartus Jacussius de Chothowo, quintus Stanislaus de Kasznowo, sextus Stanislaus vexillifer de Yeszerzszvo. — Rotha:

Takomi pomozÿ bog yʃwâthÿ +
yako tho ʃzwathczą yʃze wączencz
lathowʃkÿ przÿʃzedl gwaltem
wnoczÿ ʃzedwema kmeczema
yʃzam trzeczÿ do gego domu ÿwÿ
wabal gÿ ʃzlÿmÿ ʃzlowÿ ywro
tha gego ʃzekl ykolÿ