Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 603
Testes ducit Sandzywogius de Slothnikÿ erga Nicolaum scoltetum de Ostrowo: primus Mathias Machola de Sdzynÿcze, secundus Johannes Pankala de ibidem, tercius Kmÿta de Mankowo, quartus Sandzywogius de Przedzÿno, quintus Wÿsko de ibidem, sextus Bogussius de ibidem. — Rotha:

+ ÿako tho ʃzwyadczymÿ ÿʃze czʃo yeʃt
ʃcoth [d] czeladz Sandzywogyowa zayanla
to yeʃt zayanla naprawem ʃlothnyth
ʃkyem ytamÿʃte ʃzoltyʃz oʃtrowʃkÿ
gwaltem ten ʃcoth [odÿanl) ʃamoʃzyodm
gwaltem odbÿl