Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 602
Testes ducit Derska de Cowalewo erga Czyeslaum de Pothkocz: primus Nicolaus de Cowalewo, qui presens fuit, secundus Stanislaus de Galanskÿ, qui presens fuit, tercius Nicolaus Zadalo de Galanskÿ, qui presens fuit, quartus discretus Jacussius plebanus de Byskupÿcze, quintus in testimonium Janussius de Cotarbÿ, sextus Jacussius de Jelitowo in testimonium. — Rotha:

+ yakom przythem bil yʃze czeʃlaw wrzu
czylʃzya wthѻ czanʃcz nakthorѻ pany
dzyerʃka ʃwog poʃag poloʃzyla ...