Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 600
Testes ducit Stanislaus de Galanskÿ erga Petrassium de ibidem: primus Jacussius de Cothoyedsko, qui presens fuit, secundus Pribislaus de Galanskÿ Minori, qui presens fuit, tercius Derslaus plebanus de Droszewo, quartus Stanislaus de Galanskÿ, quintus Benak de ibidem, sextus Michael de ibidem. — Rotha:

yako tho ʃzwadczÿmÿ yʃze ʃtaniʃlaw
ʃgalanʃzeg [n] nyewʃzoral [d czd] czternad
cze ʃagonow wpyotrowye [dzyerʃ] dzyerʃzenyw teg dzelnycze ... Jakoʃmy prÿtem bili