Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 598
Testes ducit Nicolaus de Surgost erga Elizabeth de Waliszewycze uxorem Stephanii: primus Thomek de Woyslawycze, secundus Jacussius ipsius dominus, sed ipsum suscepit, de Chwalanczycze, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Symon de Chlewo, sed est sibi compater, sed ipsum suscepit, quintus Byenyesz de Waliszyewycze ipsius compater spiritualis, sed ipsum suscepit, sextus Paulus de Chwalanczycze. — Rotha:

yako tho ʃzwyadczymÿ yʃz yeʃt nÿezaplaczÿla ʃzbÿeytha* dzÿeʃzyanczÿ grzÿwÿen ʃzyrokych
groʃzy ...