Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 596
Testes ducunt generose domine Stachna, Agnos de Marszewo et Katherina de Scarbymyrzycze erga Grzymkonem et Jacussium de Cothoyedsko: primus Laurencius de Crosznÿno, secundus Samborius de Malachowo castellanus Dzbanszensis, tercius Albertus de Chudzycze subagaso, vulgariter &potkonÿe&, quartus Johannes plebanus de Chorzewo, quintus Nicolaus de Crosznÿno, sextus alter Nicolaus de ibidem.

yako tho ʃzwyadczymÿ yʃze nyebil ʃzwyantho
myr* [anÿ wug] wdzyerʃzenÿw anÿ gym Stach
ny* ... byl wug rodzo
nÿ

Testes ducit Jacussius et Grzymkonis de Cothoyedsko erga Stachnam, Agnetham et Katherinam: primus Martinus discretus de Cucharÿ, secundus Derslaus discretus plebanus de Droszewo, tercius Derslaus de Oczansz venator Calisiensis, quartus Jurek castellanus Nÿechowyensis, quintus Martinus de Galanskÿ, sextus Pribislaus de Galanskÿ. — Rotha: