Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 594
Testes ducit Stephanus de Modla erga Derslaum de ibidem: primus Thomek de Woyslawycze, secundus Johannes de ibidem, tercius Jaroslaus de ibidem, quartus Czader de Wylkszycze, quintus Jacobus de Chlewo, sextus Nicolaus de Wylkszycze. — Rotha:

Jako tho ʃzwyadczymÿ yako ʃczepan dzyerʃko
wÿ nyewkradl ʃzodla polugrzywnÿa pÿe
nyandzÿ ʃuknÿeg anÿ tego vʃzythka ma