Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 593
Testes ducit Martinus de Radliczycze erga Katuszam de Crowÿcza quondam uxorem castellani Landensis: primus Clemens de Coludowo, secundus Falislaus de ibidem, tercius Moyek de Wola, quartus Wyszotha de ibidem, quintus Nicolaus de Jarkÿ, sextus Johannes de Sobyesankÿ. — Rotha:

yako tho ʃzwyadczÿmÿ yako pan landʃkÿ [nye]
kaʃal ranczycz zaʃtaroʃczÿnÿ wÿnÿ Marczyno
wÿ ... yotho rancoyemʃtwo zaplaczyl
dzyeʃzyacz grzywÿen Marczÿn