Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 592
Testes ducit Wyelislaus de Gloskÿ cum filiastris suis erga Vbislaum de ibidem: primus Andreas de Zacowycze, secundus Swenthoslaus de Gloskÿ, tercius Albertus de Czyechyel, quartus Budko de Cotoyedsko, quintus Blasius de Cothoyedsko, sextus Johannes de Bobri. — Rotha:

Jako tho ʃzwÿadczÿmÿ yako [tø czanʃcz Jacuʃzowa
dzyerʃzÿ] (teÿ) (czanʃczÿ) (Jacuʃzeweÿ) anyebyl [wyeliʃlaw] (wbiʃlaw) wdzyerʃzyenyv
mÿmo trzydzyeʃczy lath ale wyeliʃlaw yą dzyer
ʃzy wʃaʃtawÿe