Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 591
Katerina de Sowyna ducit testes erga Petrum de Wawrowycze: primus Nicolaus de Przybyslawycze, secundus Michael de Parczewo, tercius Janussius de Jelitowo, quartus Johannes de Cotarbÿ, quintus Johannes de Pawlowo, sextus Myeczslaus de Gelitowo. — Rotha:

Jako tho ʃzwyadczymÿ ÿako pÿotr Jachal w
katharzÿnÿn dom ʃamotrzecz [yta] gwaltem
ytamo polupal zamkÿ yʃcoda vczynÿl
ʃtako dobrymÿ yako ʃaam