Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 590
Miroslaus de Prusÿ ducit testes erga Dobyeslawam de ibidem: primus Michael, qui vendidit hereditatem eandem, secundus Derslaus de ibidem, tercius Mathias de Glowczyno, quartus Paszek de Sowyna, quintus Laurencius de Crosznÿno, sextus Janussius de Galanskÿ. — Rotha:

yako tho ʃzwyadczymÿ yʃz yeʃt panÿ dobrye
ʃlawa ʃad potrzanʃla gwaltem azagon ye
den poʃzyadla adwadzeʃzcza colow wethk
nąla