Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 589
Testes ducit Nicolaus de Chrostowo erga Boglonem de Bogwyedze: primus Woytek de Falanczycze gener suus germanus, sed ipsum suscepit, secundus Jacussius de Falanczycze, tercius Paszek de Gawlowycze, quartus Petrassius de Zaborowycze, quintus Diuissius de Canszÿcze, sextus Miroslaus de Gelitowo. — Rotha:

yako tho ʃzwyadczÿmÿ yʃze ranczyl Andrzeg
zabogla Micolagewÿ dwanadcze lokÿeth
ʃukna po oʃzmÿ ʃcoth a czaʃnø ʃuknyø
teʃz po oʃzmÿ ʃcoth