Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 586
Testes ducit Choczyemirus de Galanskÿ erga Miroslaum de Psarÿ: primus Martinus de Galanskÿ, secundus Fabianus de ibidem, tercius Bronissius de Wyrchoslaw, quartus Petrassius de ibidem, quintus Johannes Szpruch, sextus Nicolaus de Byeganyno. — Rotha:

yako tho ʃzwyadczymÿ yako yeʃt Choczemirowi
[dal wyʃzʃzeg pyan
czø] nÿedodano pyanczÿ grzÿwyen
tich pyenyandzÿ [czʃoʃ] czoʃz on vkupyl tø czanʃcz
bil