Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 585
Testes ducit Siluester de Clichowo erga Janussium de ibidem: primus Johannes de Byskupycze, secundus Petrus de ibidem, tercius Dobyeslaus de ibidem, quartus Johannes de Nowawyes, quintus Nicolaus de Sowyna, sextus Nicolaus de Czyechel dictus Zyla. — Rotha:

Jakoʃmy przedali dzedzyna Camyenÿe Sil
veʃtrowÿ ʃtimÿ Copczÿ a on gynych nyeʃi
pal ywydzerʃzal ʃzyemʃkø dawnoʃcz ...