Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 584
Testes ducit Paszek Westerskÿ erga Stanislaum de ibidem: primus Wincencius de Latowycze, sccundus Abraham de ibidem, tercius Andreas de ibidem, quartus Nicolaus de Brzeszie, quintus Jonas de Crosznino, sextus Paszek de Chorzewo. — Rotha:

Jako tho ʃzwyadczÿmÿ yako paʃzek weʃterʃ
kÿ dzedzýnø weʃtrzø dzyerʃzÿ mimo trzÿ
latha mÿrnÿe pokoÿnÿe anÿgdÿ nÿgyednÿm
prawem nÿegaban