Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 580
Testes ducit Stanislaus Scoraszewskÿ erga Johannem Laskam de Czyenino: primus Sdzeslaus de Scarszewo: primus Sdzeslaus de Scarszewo, secundus Henricus de ibidem, tercius Johannes de Gorzkÿ, quartus Andreas de ibidem, quintus Dominicus de Valiszewycze, sextus Wyanch de ibidem. — Rotha:

yako tho ʃzwadczymÿ Jako Stanyʃlaw Scarʃzewʃkÿ
dal zalaʃkø dzyewyandz grzywyen rancoyem
ʃtwa ʃzyrokych groʃzÿ