Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 58
Secech Taczanowský ducit testes contra Swøchnam de Bogwedzeuicze: item Mathias de Paczinouicze, Vincencius de ibidem, Micko de Climancicze, Przetslaus de Carnoska, Mscigneus de Magnuszeuicze, Berko de Paczinouicze. — Rotha:

ÿako Secech woÿczechoui daual liʃt aleʃø
gego pÿʃarzem rzecz roʃka ani woý
cech bil otho ʃczodzen