Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 579
Testes ducit Nyeboszrza de Wyrchoslaw erga Michaelem de ibidem: primus Petrassius de Wyrchoslaw, secundus Johannes de ibidem, gener ipsorum, tercius Johannes Wansz de Galanskÿ, quartus Predslaus de Cotarby, quintus Woyutha de Czechel, sextus Jaszek Myentus de Cuchari. — Rotha:

yako tho ʃzwadczymÿ yako yeʃt Michal
wranczil nyeboʃzrzą wpyayncz grzywyen
ʃzyrokych groʃzÿ aʃtego yego nyewyprawyl