Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 571
Testes ducit Luthka de Pothkocze erga Wbislaum de Zacowycze: primus Andreas de Zacowycze, qui presens fuit, secundus Bartholomeus civis Kalisiensis, qui presens fuit. — Rotha:

Jacoʃmÿ przytem bil [k] Jako luth
ka ʃzwym manʃzem Janem wy
prawyla vbiʃlawa weczÿ bila
wran[d]czÿla