Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1418 Pisarz: 13 Numer roty: 567
Testes ducit Jaszek de Woyslawycze erga Jankowem de Vola: primus Laurencius de Woyslawycze, secundus Gader de Wylksicze, tercius Bartholomeus dictus Gusz de Woyslawycze, quartus Nicolaus de Wylksicze, quintus Johannes Woynowycz de Modla, sextus Stephanus Wroblowycz de Sdzynycze. — Rotha:

ÿako Jaʃzek nyeranÿl Janka anÿ
mu zadneg rani dal