Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 562
Testes ducit Zegotha cum Alberto filii Carnynskye cum matre eadem erga duos Swadzbos: primus Johannes de Dzbyersko, secundus Zegotha de Goluchowo, tercius Johannes de Strzedewo dictus Czyeleg, quartus Jacussius Clichow, quintus Ramsz de Wangrzinowo, sextus Martinus de Strzedzewo. — Rotha:

Jako tho ʃzwyathczimi yako dzyeczÿ pogich odczu
ʃø ʃpokogyem bili othø ʃzyeʃcznadcze grzywyen
yʃzyeʃcznadcze ʃcot dla poʃaʃznÿch pÿenÿandzy