Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 560
Testes ducit Halszka de Pabyanowo erga castellanum Bechouiensem: primus Miczko de Sberzszko, secundus Meczko de Sdzÿnycze, tercius Johannes de Corzenewo, quartus Nicolaus de Dzÿrzbino Alberti filius, quintus Nicolaus de Wardąszÿno, sextus Przeczszlaus de Sbyerzszko. — Rotha:

yako tho Swyadczimi yʃze pani nye wʃzyąla
vJurka vbyechwʃkyego ʃto adwadzÿeʃcza
grzywyen anÿgych kazala wʃzyancz anÿ
gich vʃzythku ma