Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 559
Testes ducit Nicolaus de Byeganÿno erga Dobkonem de Radlowo: primus Falislaus de Rambczino, secundus Martinus de Galanskÿ, tercius Johannes Wansz, quartus Pribyslaus de Galanskÿ Minori, quintus Swensko de Gutowo, sextus Jacussius de Czechel. — Rotha:

Thakomÿ pomoʃzÿ bog yʃzwanthÿ + yako tho
ʃzwyadczø yʃz ye wydzerʃlal dwanaczcze
lath wmirze wocoyw babyn poʃaag