Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 558
Testes ducit Jasko de Woyslawycze erga Nicolaum de ibidem: primus Nicolaus de Cowalewo, secundus Laurencius de Woyslawÿcze, tercius Miroslaus de Wylksicze, quartus Marcus de ibidem, quintus Paulus de ibidem, sextus Derslaus de Morawkÿ. — Rotha:

Takomi pomoʃzÿ bog yʃwanti + yako tho
ʃzwyadczø yako yeʃt Miczek woyʃlawʃkÿ
odbilmi czanʃø nameg roli [gdzd] gdzeʃz
drogø vczinyl ypoliczekmi dal gwaltem
ʃamotrzecz ʃtako dobrimi yako ʃam