Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 555
Testes ducit Otha de Modla erga Stephanum de Waliszyewycze: primus Bartholomeus de Woyslawycze, qui presens fuit, secundus Laurencius de Woyslawycze, qui presens, tercius Jacussius de Raÿsko, qui presens fuit, filiaster suus, quartus Johannes de Chlewo, qui presens fuit, quintus Nicolaus de ibidem, qui presens fuit, sextus Jacobus de ibidem, qui presens fuit. — Rotha:

Tako my pomoʃy bog yʃzwanthÿ + Jakom
[Jacoyeʃt] przytem bil Jacoyeʃt Otha wÿ
prawil Swego rancoymyą oth Sczepana
yʃz yeʃt zanÿ [g] gothowymÿ pyenandzmÿ
zaplaczÿl ... Tako mÿ pomoʃÿ bog y ʃzwanthÿ +
yako
ʃmÿ przytem bilÿ kyedÿ yeʃt Otha obli
czil ʃyø przedʃtaroʃtø Sczepanem yʃzmu
ywʃz nÿcz nÿebil wynowath