Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 549
Mathias de Czyechyel ducit testem erga Janussium de Cothoÿedsco, Mathiam de Czyechel dictum Pyotrowycz, qui presens fui. — Rotha:

Takomÿ pomoʃzÿ bog yʃzwanthÿ + yakom
[wydzal g kyedÿ] bil przytem ÿwydzalem
[kyedÿ] yʃz Maczec [n] nÿedal dw policzku Ja
nuʃzyewÿ anÿgo rwal