Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 547
Testes Nicolai dicti &Strigni& de Cothlino erga Henricum de ibidem: primus Sandziwogius et Mscug fratres germani, qui presentes fuerunt.

... Strigni ... Tako nam pomoʃy bog yʃzwanty +
yakoʃmy przy tem bili gedÿ dal hydrzych
roku doyutra Micolayewÿ abi [ge] gemu
[dal] pyenyandze dal

In testimonium: primus Albertus de Czychel, secundus Nicolaus de Glosky, tercius Petrassius de Cowalewo, quartus Bartholomeus de Prusy, quintusa. — Rotha: