Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 545
Rotha testium Vbisi sacerdotis:

Tako nam pomoʃÿ bog yʃzwanthÿ +
Jakoʃmÿ przÿtem bili yʃze Staniʃlaw
nyeranczÿl Jacuʃzyewÿ zaiego ʃzyancza
nyczʃ [gneg] ginego gadno wgego
[dzelnyÿ] dzelniczø