Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 543
Testes ducit Stephanus de Valiszewycze erga Otham de Modla: primus Wyanchi de Valiszewicze, qui presens fuit, secundus Jacusz Falandskÿ, qui presens fuit, tercius Dominicus de Waliszewycze, quartus Michael de Naczanslawicze, quintus Nicolaus filius Baÿor, sextus Andreas Gorzkowskÿa.

Tako mÿ pomoʃzÿ bog yʃwanthý
+ yakom przytem bil kyedÿ Otha Bartlo
myeya ʃwego rancoÿmya wyprawyl
gotowÿmÿ pyenandzmÿ ʃzÿedmÿ grzÿwyen
nanowe lato oth Sczepana ʃwaliʃzyewÿcz ...

Testes ducit Ota de Modla erga Stephanum dictum Zachoscz de Waliszyewycze: primus Troyanus de Clewo gener suus, qui presens fuit, quem eciam suscepit, secundus Laurencius de Woyslawycze, qui presens fuit, tercius Bartholomeus qui presens fuit, de ibidem, [quartus Jacussius de Modla, qui presens fuit, quintus Jacobus dictus Jura de Clewo, qui presens fuit, sextus Stephanus tamquam testis]. — Rotha: