Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1417 Pisarz: 13 Numer roty: 542
Testes ducit Wyach de Waliszyewycze erga Johannem de ibidem: primus Philipus, qui presens fuit, secundus Petrus de Wawrowycze, tercius Johannes de Falanczýcze, quartus Nicolaus de Czyechyel, quintus Falislaus de Coludowo, sextus Przedslaus de Chlewo. — Rotha:

Taco nam pomoʃzÿ bog yʃzwyanthÿ
+ yako wyach nÿebil wten czaʃz doma
nateg dzyedzynye kyedÿ ʃø rani Janowi
danÿ