Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 539
Testes ducit Czyesantha de Valiszeuicze erga Hanuczina de Kalis: primus testis Troyanus de Chlewo, secundus Johannes de Chlewo Bayorouiczi sororini, tercius Nicolaus de Chlewo, Stanislaus de Chlewo, Augustinus de Valiszeuicze, Nicolaus Baiorouicze de Falancze. — Rotha:

Taco gim po<...> bog yʃwanthi +
yaco tho ʃwatczimi yaco czyeʃzantha
zwaliʃzeuicz wydzÿerʃzal wpocoyw
trzidzyeʃcz<..> <...> anogo nykthye
nÿewgab<..> <...> <...>ą czanʃc czo woyʃz
<...>i oglan<...> <...>prawem odʃwich przodcow kuyedne ydancze