Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 538
... Clemens ... Nicolaus de Jelithowo, sextus ... de Jelithowo. — Rotha:

Taco gim pomozi bog yʃwanthi +
yaco tho ʃwaczimi yz micolay nÿe
mal dacz pyanczinacczye grziwen
ʃzirokich groʃzi nagodi ale mÿal
dacz ʃzaʃtawyą wcothoyedʃcze