Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 537
Testes ducit Philippus de Bogwyedzyewo erga Hedwigim de Sowina: primus Mathias de Bogwyedzeuicze, qui presens interfuit, Passo de ibidem, Laurencius de Sowina, Janussius de Cotharbi, Petrus de Korzqui, Johannes Sulislai de Cotarbi. — Rotha:

Taco gemu pomozi bog yʃwanthi +
yacom przitem bil yracoÿmÿą [przi
tem] bil zatho yz philip yadwigą
ʃwylczcowʃkÿe czanʃcz vypoʃazil yte
mu [i] minąla Oʃʃmnaczye lat yaco tho ʃwaczimi