Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 536
Testes ducit Katherina de Gloskÿ erga Nastkam de ibidem: primus Andreas de Zagouicze, Vbislaus de ibidem, fratres germani qui circa hoc fuerunt, Gregorius de Cothoyedsko, qui presens interfuit, Blaseus de Cothoyedsko, qui presens interfuit, Przeczslaus de Curowo, Janussiusz (!) de Parczewo. — Rotha:

Taco gim pomozi bog y ʃwanti +
yaco tho ʃwaczimi yze kathuʃʃza
<...>ydzyeʃzala wpocoy trzi y trzi
<...>i lat dzyelnicza wgloʃcow