Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 532
Testes ducit Andreas et Bartholomeus de Prussÿ erga Msczislaum de ibidem: primus testis Derslaus dictus Czarni de Prusi, secundus Clemens Gregorii de ibidem, tercius Janussius de Czechel, quartus Andreas de Prusi, quintus Byenak de Galanskÿ, sextus Petrus Strzedzewskÿ. — Rotha:

Taco mi pomozi bog yʃwanthi +
yaco Andrzÿe ybarthlomei [ʃpu]
ʃpruʃʃ vidzyerʃzyeli Mʃcziʃlaową
Cząʃc wpruʃzyech trzi atrzi
dzeʃczi lat [po] wpocoyw